Torkning och fraktionering av bioslam

Projektet utvärderar möjligheterna att öka torrhalten i bioslam med en metod där slammet torkas med Tornado-teknik. Det ger teoretiskt en hög torrhalt med låg energiförbrukning.