Mätning i produktionsflöde

Förstudie för att förbättra Conex möjligheter att genomföra mätningar i deras produktionsflöde.