Kollaborativt mixed reality-hjälpmedel för ungdomar med autism

Personer med autism kan ofta uppleva att nya situationer är stressande och ångestframkallande. Projektets mål är att utveckla ett mixed reality-hjälpmedel, med AI som kontinuerligt analyserar hur användaren interagerar med den simulerade situationen. Detta förändrar simuleringen i realtid i syfte att utmana användaren och individanpassa upplevelsen. Hjälpmedlet leder en transformation från statiska till adaptiva hjälpmedel som lär sig tillsammans med individen.

Hjälpmedlet kommer att stötta målgruppen att delta i vardagliga aktiviteter som faller utanför den etablerade rutinen. Aktiviteter som kan vara kopplade till såväl arbetsliv som skola och fritid. Till exempel släktmiddagar, fester, läkarbesök, myndighetskontakter och liknande. Genom hjälpmedlet kommer målgruppen att få en större självständighet och frihet i livet. Efter projektets slut kommer den funktionella prototypen att kunna användas i Habiliteringscentrums arbete och fler scenarion kommer senare att utvecklas för hjälpmedlet.

Tobias Tovedal, Process IT Innovations, presenterar projektet för intresserade vid Institutionen för Datavetenskap.

– När autistiska personer kan förbereda sig inför nya upplevelser i en trygg miljö skapar det en vardag med färre begränsningar och större självständighet och frihet för individen. Med hjälp av den nya teknikens möjligheter och de kunskapsresurser som finns i Umeå har vi samlat ett multikompetent team som kan ta sig an denna utmaning, kommenterar Alexandra Björnham, projektledare, Tensaii.
 
– Det är fantastiskt roligt att vi har lyckats få ihop ett så innovativt projekt med en så stark projektgrupp som denna! Min förhoppning är att fler ska få upp ögonen för de möjligheter som finns att samverka med Umeå universitet för att bedriva utvecklingsprojekt, och möjligheterna till att få dessa finansierade av Vinnova, säger Tobias Tovedal, projektkoordinator, Process IT Innovations, Umeå universitet.

Projektledare Alexandra Björnham, Tensaii, leder projektets kick-off.

– Tensaii är ett värderingsdrivet företag som jobbar med impact tech mot de globala målen. Vi designar med människan i centrum och använder teknik som möjliggörare för en hållbar framtid på ett ännu mer effektivt sätt, tillägger Paul Alvarado Mendoza, UX lead, Tensaii.
 
Projektet startar i april 2019 och löper till sommaren 2020 då hjälpmedlet kommer visas upp på en mässa som anordnas av Vinnova. Projektet har en budget på 4,7 miljoner kronor där Vinnova står för 2,7 miljoner och resterande 2 miljoner medfinansieras av projektets parter.

Projektet leds av Tensaii i samarbete med Institutionen för Datavetenskap samt Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet, Särskolan i Umeå, Habiliteringscenter och Viva arbetsmarknad.

Följ projektet på http://cmra.tensaii.com.