Kontaktlös mätning av stock på skördare

Inom skogsindustrin ser man idag över möjligheterna att med beröringsfria metoder kunna mäta diametern på stockar, direkt på skördemaskinen. Man vill till att börja med utvärdera olika teknologier som kan komma i fråga och en av kandidaterna är luftburet ultraljud. Bakom idén står skogsbrukets branchorganisation SkogForsk, maskintillverkaren Komatsu Forest AB och EISlab..