Detektering av stopp i vedflöde till flistugg

I ett modernt renseri är automatiseringsgraden relativt hög och linjen upptiningsbord – barktrumma – hugg behöver allt mindre övervakning. Dock finns i dag fortfarande en position som kräver mer eller mindre kontinuerlig tillsyn av ett mänskligt öga, nämligen omedelbart framför huggen. Där kan veden fastna och på några sekunder bygga upp en bröt som är besvärlig att få bort, detta leder till produktionsstopp. Om man kan detektera bröten snabbt, kan trumman stoppas automatiskt och bröten kan rensas upp mycket enklare. Syfte med förstudien är att undersöka möjlighten att en utveckla programvara som med bildanalys detekterar attt en bröt håller på att bildas. Förslag till förprojekt lämnat till Damill och M-real Husum.