Mätsystem baserat på 3D-datamodeller

Målsättningen med projektet är att med applikationerna för styckefallsmätning och storleksmätning av råkulor utveckla 3D-tekniken till den position att vi med verkliga försök kan verifiera att noggrannhet och tillförlitlighet för de nya tredimensionella mätsystemen överstiger dagens 2D-mätsystem och därmed kunna introducera tekniken kommersiellt. Inom ramen för samverkan har både gemensamma och individuella mål formulerats. I samverkansformen som detta projekt bedrivs i styr dessa mål respektive parts engagemang.