Mätning i mobil miljö

I en förädlingskedja med färska livsmedel som mejeriverkssamhet är har man vissa utmaningar framförallt behovet att hålla råvaran och de förädlade varorna kylda under alla transporter och omlastningar. De system som finns idag är inte så mobila och driftsäkra som lagarna ställer krav på. Det innebär att det sker en del kassation p g a avsaknad av kontinuerlig data över kylkedjan enligt lagkraven. Utmaningen är att kunna ha en datafångst var 5 minut oavsett var transportfordonet befinner sig i den nord norrlänska geografin. Det har gjorts många försök de senaste åren som inte nått hela vägen fram till en stabil produkt. Problemet har varit temperatursensorer som inte klarat de vibrationer som förekommit och system som inte klarat av avbrotten i mobil kommunikation. Utmaningen är hitta kostnadseffektiva lösningar som fungerar i en mobil miljö där vibrationer och kyla är de utmaningar som ska hanteras. Sedan skall den fungera i hela norra Norrland Projektet omfattar 1. Test av utvecklade och anpassning av sensorer till efterfrågad miljö. 2. Prototypinstallation 3. Test av dataflöden 4. Utvärdering