Optimering av övervakningsinex för reglerkretsar

Det föreslagna projektet är en fortsättning på DUR-projektet och målet är att få fram kretsindex som är speciellt anpassade för att kunna trimmas in på ett enkelt sätt då a priori-information från intrimning av regulatorn är tillgänglig. Dessa kretsindex kan i ett senare skede implementeras i Optimations verktyg DUR och är då färdiga att tillämpas i processindustriella tillämpningar, i första skedet vid LKAB.I fråga om akademiska resultat ledde projektet till publikation vid en internationell konferens, en tidskriftsartikel samt Magnus Berndtssons licentiatavhandling juni 2006.