Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan

Med stöd av Teknikföretagen och Komatsu Forest kommer vi sprida kunskap om tekniker, metoder, och koncept som är centrala för Industri 4.0 och digitaliseringen av industriella värdekedjor. Specifikt kommer fokus läggas på artificiell intelligens, cyber-physical systems och nya affärsmodeller som möjliggörs i en digitaliserad industri. Syftet är att öka möjligheterna för svensk industri att utvecklas, höja kvaliteten i sin digitalisering, samt ta till sig och möta Industri 4.0.

Under workshops visas företagen konkreta problem från deras industri och hur de lösts med hjälp av digitalisering. Detta kompletteras med information om den akademiska utveckling som sker inom området, samt den övergripande digitaliseringstrenden. Tillsammans kan vi med vår kunskap och erfarenhet föra en dialog om hur företagen kan ta till sig dessa lösningar och denna utveckling för att lösa sina egna problem.