NIPS2

Arbete med SIP PiiA-ansökan utifrån tidigare NIPS-projekt.