Nationell agenda för processindustiell automation

Med en nationell strategisk agenda, i form av en skrift, skapas förutsättningar och åtgärder för ett kraftfullt stärkande av svensk automations- och processindustri. Projektets övergripande långsiktiga syften är därför att: – Skapa starka gemensamma FoU- och innovationssatsningar utifrån avsevärt större resurser för området. Både finansiellt och kompetensmässigt. Detta för att stärka industrin vad gäller produktivitet, konkurrenskraft, effektivitet och kvalité. – Utveckla en nationell samverkan och koordinering mellan olika aktörer inom industri, akademi och samhälle. T ex genom att minska samverkansgapet mellan leverantörer och processindustrin, som av många anses mycket större än gapet mellan akademi och leverantörer. – Föreslå formerna för en nationell samverkan och koordinering. En samverkan som är tydlig för marknaden, finansiärer och FoU aktörer och där, såväl stora som underkritiska aktörer, kan hitta en plats och bidra med sin kompetens. se projektets webbsida www.processindustriellautomation.se