OMIN

Arbete med ansökan som har till syfte att höja den lokala kompetensen hos regionens SMEer och större företag inom optisk mätteknik.