Inmätning av borrkronors läge under borrning

Inmätning av borrkronors läge samt aktiv styrning av borrkronans position under borrning genom analys av emitterat ljud. I förlängningen även karakterisering av berggrunden I ett framtida tänkt etapp3 kan intressenter som energimyndigheten. Sydkraft m fl komma att ingå. Utförligt förslag finns dokumenterat. (8 sidor). RockTech Center avser att driva fram en lösning baserad på annan teknik.