Produktionsflödesoptimering

Förstudie optimering av produktionsflöde.