Behovsanalys med Öviksföretag

Inventering av Örnsköldsviksföretagens behov och önskemål när det gäller innovation inom automationsområdet.