Nya metoder för bergbultsmonitorering med IoT

Detta projekt syftar till att utveckla nya metoder för övervakning i gruvtillämpningar genom att integrera bergbultar med inbyggda sensorer och trådlös överföring av sensordata och kommer att undersöka om belastning kan mätas på befintliga och framtida bergbultar med sensorer. Genom att ha bergbultar med inbyggda sensorer, signalbehandling och trådlös kommunikation kan stora vinster i form av säkerhet och tillgänglighet förväntas.