Plattformsstrategi fas A

Förväntade resultat från projektet är en implementerad industriplattform, uppbackad av processindustrier, systemleverantörer, integratörer och leverantörsföretag, omfattande ett antal teknik-, utvecklings- och distributionsplattformar, och sammanhållen av en stark plattformsägare (-förvaltare), som möjliggör för innovatörer, kreatörer och utvecklare att sätta sig in i, och utveckla lösningar för identifierade (och ännu ej identifierade) utmaningar på valda teknikplattformar.