Scope-möte nov 2014

Agendan för konferensen komma den här gången i huvudsak att handla om projektredovisning, information om utbildningsaktiviteter och projektansökningar samt ProcessITs planer för 2015 och framåt.