Digital tool for safer start-up of process plants

Projektet syftar till att skapa ett system för allmän tillämpning och koordinering av igångkörningsprojekt i processanläggningar efter säsongs- eller underhållsstopp. Systemet ska kunna koordinera och visualisera startpunkter för samtliga delsystem i en anläggning för att ge ett så effektivt startförlopp som möjligt med minimalt energispill och kassation. Systemet ska kunna hämta information från olika typer av automationssystem och får inte vara begränsat till specifik hård eller mjukvara.

En pilotanläggning som planerar uppstart efter en längre tids ombyggnadsstopp finns utsedd för utprövning av konceptet men som en del i arbetet med att få en så universell tillämpning som möjligt finns två andra typer av processanläggningar med som referensparter. ABB medverkar som produktägare och bidrar med sitt kunnande om styrsystemen och erfarenheter från ett stort antal uppstarter. Vidare ska en designstudie för utformande av användargränssnitt med samtliga ingående anläggningar genomföras i samarbete med civilingenjörs-programmet för Interaktion och design vid Umeå universitet för att skapa ett lättanvänt och intuitivt GUI.

Projektet förväntas resultera i ett molnbaserat system som kan användas för att tidskoordinera en komplett återstart av pilotanläggningen samt förslag på utformande av ett användargränssnitt för en mer generell tillämpning inom processindustrin.

Projektet avslutadesi förtid då den drivande parten lämnade projektet på grund av tidsbrist.