TpOpt – Transportoptimering

Utveckla ett en generell plattform förprocesser och verksamheter inom transportsektorn.Detta skulle öka möjligheterna till öppen utveckling och förvaltning av funktionsstöd, där aktörerna enkelt kan samla sina behov av mjukvarustöd. Detta skulle skapa en ny möjlighet för inblandade aktörer att snabba upp utvecklingen inom dessa områden. En väl genomtänkt Eco-miljö kan flyttas och fungera i andra processer inom industrin. När det gäller råvaruförsörjning och dess transporter finns idag ett stort antal företagsspecifika lösningar, dessa ställer stora krav på förvaltning och utveckling. Detta gör att många aktörer saknar ett funktionellt stöd för att utveckla och effektivisera sina verksamheter.