Skydd av kritiska infrastrukturer

Förstudien skall se över möjligheten att sätta upp ett centrum alt större projekt runt kritiska infrastrukturer. Initialt kommer elnät och elnätbolag att vara i fokus. Nätverksaktiviteter och möten med intresserade aktörer kommer att ske. En litteraturstudie kommer genomförasför att förberedaen kommande större ansökan.