ProcessIT 2014 och framåt

ProcessITs första fem år har varit framgångsrika utifrån ett antal perspektiv (nya produkter, kommersialiseringar, nätverk, sätt att attrahera nya partners och finansiärer etc.), men att det samtidigt finns mycket kvar att göra. Bl.a. relaterat till relevans och betydelse för våra processindustrier. Därför kommer projektet , under träffarna, diskutera både specifika och generella utmaningar angående automations- och IT-frågor, och pröva ett par idéer vad gäller nya sätt att organisera och genomföra aktiviteter inriktade mot bl.a. lösnings- och kompetensutveckling.