Informationsbehov och teknikstöd Produktion

Syftet med detta projekt har varit att identifiera vilket teknikstöd man idag använder inom pappersindustrin för att hantera produktionsplanering och produktionsstyrning och, vilket behov som finns, samt identifiera möjligheter att bättre stödja detta behov. I takt med att informationssamhället växer fram har det i dess kölvatten upptäckts ett tydligt problem, nämligen att informationsmängden ökar i en takt som är snabbare än den takt som våra verktyg för att hantera informationen utvecklas. I samband med att industrin datoriseras alltmer ökar också den mängd information som finns tillgänglig för den enskilde fabriksarbetaren och med den ökade informationsmängden följer både för och nackdelar. Förstudien genomfördess i samverkan mellan Trimma (en IKT-leverantör med unika erfarenheter av strukturering av komplexa datamängder i andra sammanhang), representanter från pappersindustrin, samt forskare från Umeå universitet.