Gasanalys

On-line mätning av gaskoncentrationer, primärt O2, CO, CO2 och NOX för övervakning av emissionsgaser. Fortsättning via 2006:04 där förslag för fortsättning formuleras