ERFA-möte i Umeå

I Umeå träffades alla VinnVäxt-center i Sverige tillsammans med VINNOVA den 20-21 april 2015 för att genomföra 2015 års fösta ERFA-möte.