Planeringsverktyg Gruvdrift

Tillredning (drivning av ramper, orter, schakt, lastplatser m.m) tar stora resurser i anspråk och kräver noggrann tidsmässig planering så att de budgeterade målen för malmbrytningen kan nås Om planering och genomförande av tillredning kan förbättras med en procent så kan ett verktyg utvecklat för ändamålet få en mycket kort återbetalningstid.