SCOPE

Structural Control Optimization and Paper Quality Estimation in Pulping (SCOPE). En behovsinventering ledde till slutsatsen att mälderip-rocessen samt fiberkarakterisering är potentiella förbättringsområden. Ledde till ett antal nya projekt.