Förändringsagenterna

Förändringsagenterna

Syftet med projektet är att bistå med kunskap och nätverk vid digitalisering av verkstads industrier i Västerbottens län detta i samverkan med länsstyrelsen och berörda företag. I uppdraget ingår även att stödja utvecklingen av Teknikparken vid Malgomaj gymnasiet. I projektet ingår att aktivt verka i utvecklingen av företagens produktionsprocesser vad avser att ta fram möjliga digitaliseringar och förbättrad automations höjd. I samarbetet med Teknikparken skall kompetens spridning och långsiktig kompetens försörjning prioriteras. Det innebär att stödja Teknikparkens satsningar på utbildning inom ett stort antal områden för sina medlemsföretag. Skall även i samverkan med övriga projekt skapa kunskap spridning till berörda företag då även till företag som inte är medlemmar i specifika grupperingar, detta gör med konferenser och WorkShop´s som huvudsakliga verktyg, även direkta träffar med företagsledningar för att bistå dessa i sina utvecklingsarbeten.

Beräknad omslutning i projektet ca 51.000 kkr årligen 2016 och 2017. Där minst 50% kommer från berörda industriföretag.

Deltagare

Umeå Universitet Datavetenskap

Länsstyrelsen Västerbotten

Verkstadsföretagen i Ac Län

Teknikparken Vilhelmina

Inlandskommunerna

ProcessIT Innovations

Projektledare: Robin Norrman

Omslutning Ca 50 milj. årligen 2016/17