PiiA Research Etapp II

PiiA Research stärker, samordnar och underlättar svensk industriforskning

Akademisk forskning kan på ett betydande sätt bidra till att den svenska processindustrin, tillsammans med nödvändiga IT- och automationslösningar, förblir världsledande.

PiiA Research syftar till att stärka, samordna och underlätta nätverkandet mellan svenska forskargrupper som arbetar inom processindustriell IT och automation. Forskningen inom detta område är tvärvetenskaplig och omfattar vetenskapsområden som sträcker sig från sensorteknologi, cybersäkerhet och tillämpad matematik till produktionsekonomi.

PiiA Research är en satsning för att stärka unga forskare och doktorander inom forskningsområden relaterade till processindustrin. Verksamheten bygger upp ett industriellt PostDoc-program och samverkar även med befintliga och planerade industriforskarskolor. Tillsammans bygger vi ett starkare forskarnätverk.