Ansökan NIR- och UV-mätning av massatvätt i cellulosaindstrin

PulpEye AB har en färdig mätmetod (analysator-prototyp) där UV-ljus används för att bestämma exempelvis COD, DOC, Natrium och konduktivitet i vätska från bl.a ett tvättsteg i sulfatprocessen. I ett tidigare projekt, med projektpart Mondi Dynäs, kompletterades mätningen med en NIR-probe (Near Infra Red) för att i samma position kunna mäta andra egenskaper på vätskan. I detta projekt utökar vi testerna till ytterligare ett massabruk, Waggeryd Cell, med annorlunda process och fokuserar i huvudsak på en ännu djupare analys av den spektrala NIR-mätningen.