NIR-kluster

Syftet med projektet är att skapa ett samarbete i form av ett cluster med parter som vill utveckla olika mätmetoder med hjälp av NIR-teknologi. Till clustret har en NIR-mätare köptsin som kan hyras och provas i olika projekt där NIR kan vara en möjlig mätteknik.

Hitills har utrustningen provats i följande fall:

  • SCA Obbola / Online COD-mätning
  • Domsjö fabriker / Onlinemätning i biorening
  • Norrmejerier / Mätning av fettsyror mm