EU Nätverkscentrum

Via ProcessIT Innovations, en förstudie med mål att etablera Norrbotten och Västerbotten som centrum i ett nätverk – EU ProcessIT Innovations – för Europas process industri. Med samma mål – ett nätverkscentrum – föreslår LTU också en förstudie kring att etablera Norrbotten och Västerbotten som Europeiskt centrum för ”Distributed engineering” med särskilt fokus på produktutveckling och ”New working environment” inom EU:s ramprogram.