Analys av komplexa reglersystem

Förstudie rörande ett projekt syftande till att utveckla verktyg för att hantera dynamiska samband mellan variabler i en komplex processindustrianläggning. Sådana verktyg förväntas kunna ge mervärde åt befintliga underhållssystem genom att ge möjlighet att beskriva och analysera anläggningen på en strukturell nivå. Etablerad processkunskap ska kunna sammanföras i en struktur där den kan analyseras för att t.ex. diagnostisera fel och förutsäga effekterna av förändringar i anläggningen.