Massaindex fortsättningsprojekt

Projektet är en fortsättning på Massaindex-projektet och kommer att fortsätta tolkning och utvärdering av resultaten från de försökskörningar som genomförts på MoRe Research.

Förstudieansökan gjord och beviljad (PiiA).