SCOPE Norra Ledning

SCOPE syftar till att öka industrins konkurrensförmåga och genom samverkan stärka regionens IT- och automationsföretag till världsledande positioner inom sina branschområden. Med sin struktur och projektportfölj bygger SCOPE ett hållbart innovationskluster i regionerna Mellan- och Norra Norrland till gagn för cellulosaindustrin, dess leverantörer och universitetens utveckling inom området industriell IT och automation. Praktiskt kommer SCOPE att bedriva innovationsverksamhet inom fem automationsrelaterade områden som industrin i behovsinventeringar lyft fram som speciellt prioriterade. Var och en som ingår i innovationsklustret bidrar med sin unika kompetens och man undviker att samma kunskap utvecklas av flera parter på olika håll. SCOPE knyter samman regionens universitet, sju stora processindustrier samt dess leverantörer, lokala myndigheter från tre län, två regionala innovationssystem samt Europeisk finansiering i form av strukturfonderna.