Inlandsnod

Åsele Näringslivsstiftelse (Åsele kommun) har tillsammans med ProcessIT diskuterat möjligheterna till ökad tillväxt och ökade affärsmöjligheter för näringslivet i Västerbottens inland. Genom att skapa nätverk mellan näringslivutvecklare, ProcessIT, Länsstyrelsen och näringslivet kan regionens utvecklingsbehov inventeras och kartläggas. Detta kan på sikt skapa högre kvalité i utvecklingen och ökat tempot i processerna.
Huvudsyftet är att skapa en samverkan mellan parterna, (näringslivsutvecklare, ProcessIT, Länsstyrelsen och näringslivet) för att i första hand förstärka inlandsregionen.