Digital tool for safer start-up of process plants – Förstudie

Projektet syftar till att skapa ett system för allmän tillämpning och koordinering av igångkörningsprojekt i processanläggningar efter säsongs- eller underhållsstopp. Systemet ska kunna koordinera och visualisera startpunkter för samtliga delsystem i en anläggning för att ge ett så effektivt startförlopp som möjligt med minimalt energispill och kassation. Systemet ska kunna hämta information från olika typer av automationssystem och får inte vara begränsat till specifik hård eller mjukvara.