Integration av anläggningsfordon

Anläggningsmaskiners användningsområde är brett. Vissa maskintyper – speciellt lastbärande maskiner – används ofta i process-industriella applikationer. Tidiga ansatser att integrera lastmaskiner i processen har gjorts av LKAB under 1990 och 2000 talet där malm transporterades av semi-automatiska lastmaskiner från lastplats till tippschakt i gruvan i Kiruna.

Senare utredningar har pekat på effektiviseringspotentialen som integrationen av mobila maskiner ( ´produktionsenheter ´) har i process-industriella applikationer ( ´Rörliga och Kopplade ´ Vinnova analys 2013 05). Bedömningen är att nästa steg i utvecklingen är att gå från lokala isolerade system på maskin nivå till system som innebär att den mobila maskinen är en del i processens system.

Projektet syftar till att kartlägga typiska användningsområden av anläggningsmaskiner i processindustrin och utifrån kartläggningen beskriva scenarion som innebär utökad automationsgrad och integration av anläggningsmaskinen. Projektet kommer att utreda den tekniska kravställningen på anläggningsmaskinens gränssnitt mot externa datorsystem, den trådlös kommunikationen samt kontrollrums- och operatörsmiljöer. Projektet kommer vidare att studera arkitektur för möjliga framtida industriella tjänster inom styrning och övervakning på distans, baserade på innovativa IT-lösningar och beräkningsstöd.