Förstudie utvecklingsbehov kommunla energibolag – elnät

Iförstudien analyserade ProcessIT tillsammans med Umeå/Luleå/Piteå/Boden Energi och SkellefteåKraft utvecklingsbehov inom elnät. Syftet med förstudien var att finna idéer på problem som energibolagen själva inte har möjlighet att lösa och där det behövs samarbete mellan elbolag, forskare och produkt/tjänsteföretag.

Förstudien resulterade i en sammanställning av utvecklingsbehov samt två förstudieansökningar till EnergiForsk.