Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning – MeSTA

Målet med projektet MeSTA är att utveckla nya metoder och verktyg för processoptimering inom pappersbruken. Styrsystemen i bruken består av tusentals reglerloopar och det är svårt att få en helhetssyn, och förstå de komplicerade sambanden mellan de olika processtegen. Med de nya verktygen blir det möjligt att analysera strukturen och generera helhetsstrategier för optimal styrning från ved till färdig pappersprodukt. I projektet medverkar aktivt SCA Obbola, Billerud Karlsborg, Eurocon Optimation samt forskare från Luleå tekniska universitet.