Gasanalys – Energiinnehållsmätning

On-line mätning av gaskoncentrationer, primärt O2, CO, CO2 och NOX för övervakning av emissionsgaser. Blev ingen fortsättning.