Produktionsflödesoptimering

Förstudie i syfte att optimera produktionsflödet hos Modulsystem i Kalix AB.

Efter arbete under sommaren 2018 övergår projektet till det större projektet som undersöker möjliga plockrobotar för sortering av skurna detaljer.