Onlinemätning av COD i bioreningsanläggning – fas II

Förprojektet är en fortsättning på förstudien Onlinemätning av egenskaper i bioreningsanläggning och syftar till att verfiera de positiva resulaten från förstudien och installera en prototyp vid ett av pappersbruken som deltar i SCOPE-projektet. Prototypen ska mäta inkommande COD i det vatten som går till bioreningsanläggningen.