Automationsförstudie

Förstudie för att fastställa hur det skulle vara möjligt att automatisera vissa moment i Mekinkor ABs produktion.

Efter arbete under sommaren 2018 övergår projektet till det större projektet som undersöker möjliga plockrobotar för sortering av skurna detaljer.