Analys av flammor

Analysera flammor i ”grillen” där råkulor bränns till pellets. Analysen skall rikta in sig på förbränningsgrad, flammans form, temperatur samt förekomst kolpulverpartiklar. Laboratorieförsök pågår. Förbränningsgraden styr andelen NOX gaser i rökgasen så studien undersöker även möjligheten att mäta halten NOX mha kamerateknologier.