Ledningsstöd av hela produktionsprocessen

Doktorand har deltagit i det dagliga utvecklingsarbetet av utveckling av systemstödet för Norrmejeriers verksamhet.