Behovsanalys av positionering i svåra miljöer

Analys av gruvindustrins behov av positionering i svåra miljöer, specifikt riktat mot användningen av så kallad UWB-taknik.