Innovativa e-Underhållstjänster

Innovativa e-Underhållstjänster för basindustri och små och medelstora företag. Projektet syftar till att utforma innovativa underhållstjänster för beslutsproduktion genom att etablera informationslogistik baserad på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Projektet skall även tillhandhålla infrastruktur för nätverkande inom området eUnderhåll samt skapa förutsättningar för deltagande i kommande europeiska program, som t ex FP7. Projektet är på 2 år och 550000 Euro