Montage-, kvalité-, och visionsystem

Projektet utvecklar en prototyp av en datahanteringsplattform för att övervaka monteringen av fordon, tillsammans med flera AI-baserade kvalitetsverktyg som körs på datahanteringsplattformen.

Huvuddelen av projektet kommer innefatta utvecklingen av optiska och lingustiska analysmetoder för att samla in information. På en praktisk nivå kommer projektet innebära skapandet av ett självoptimerande system som guidar montörerna genom monteringsprocessen, verifierar att varje steg utförts korrekt, och varnar ifall produkten avviker ifrån den nominella designen.

På längre sikt kommer system kunna intgreras med produktdesignsystem från vilka systemet får CAD-ritningar, stegvis monteringsorder, samt plocklistor. Det kommer automatisera en stor del av den kvalitetskontroll som idag utförs manuellt, och minska mängden fel i produktionen.