VSP – Vision System research Platform

Projektet drivs av Kemi Tornio University of applied siences (KTUAS) och har den primära målsättningen att vidareutveckla den regionala kompetensbasen inom teknikområdet avbildande mätsystem. En stark kompetensbas, forskningsplattformen, är en viktig språngbräda för att ytterligare utveckla tekniken, skapa förutsättning för samarbete och för genomförande av demonstrationsprojekt. Kompetensen som skapas i plattformen nyttjas för att lösa industriella problem i samarbete med regionens IKT-industri.